Logo

Reality pro každého

SaÚ nemovitosti

Nabízíme Vám komplexní správu a údržbu nemovitostí. V oblasti správy pomáháme řešit celou problematiku nemovitosti a nalézáme pro Vás úspěšná řešení. Správa je určena pro vlastníky bytů či nebytových prostor, společenství vlastníků a bytové družstva, firmy.

 

V OBLASTI PROVOZNĚ SPRÁVNÍ, PŘEDEVŠÍM:

  •  zajištění smluvně u oprávněných podniků dodávku médií a servisní činnost nezbytně nutnou pro bezproblémový provoz domu, zejména vody, el. energie, odvoz zajištění nepřetržité havarijní služby
  • zajištění provozních revizí zařízení dle příslušných ČSN
  • smluvní zajištění odečtení měřičů tepla, teplé a studené vody

 

V OBLASTI ÚDRŽBY A OPRAV NEMOVITOSTÍ, PŘEDEVŠÍM:

  •  při provádění oprav a úprav vystupovat při veřejnoprávních jednáních vůči dodavatelům jménem mandanta v rozsahu plnění

 

V OBLASTI EKONOMICKO ORGANIZAČNÍ, PŘEDEVŠÍM:

  •  vést kompletní evidenci předpisu plateb, aktualizovat ji měsíčně
  • stanovit a předepsat jednotlivé položky měsíční úhrady, tedy předpis v souladu s obecně závaznými předpisy a podle pokynu mandanta
  • provádět vyúčtování všech služeb na jednotlivé vlastníky a nájemce dle platných předpisů. Rozeslat jim vyúčtování nákladů uplynulého účetního období vůči uhrazeným vést a evidovat platby prostřednictvím poštovních poukázek, připsané k účtu mandanta
  • vést evidenci nákladů a příjmů
  • zajištění smluvně vymáhání nedoplatků v rozsahu požadavků mandanta
  • zajištění smluvně účetnictví a daňové poradenství

 

Komplexní službu ve všech oblastech, tedy v oblasti provozně správní, v oblasti údržby a oprav nemovitostí a v oblasti ekonomicko organizační Vám již nabízíme od 85 Kč za měsíc a jednotku. Neváhejte nás kontaktovat.

 

85TOPlist